Praca w kuchni

Praca w kuchni przebiega od strony lewej do prawej i zgodnie z tym kierunkiem powinny być usytuowane kolejne ośrodki z całym ich wyposażeniem. W zależności od powierzchni, liczby okien i drzwi przyjmuje się różne układy zagospodarowania kuchni. Gdy całe wyposażenie ustawione jest wzdłuż jednej ściany, taki układ nazywa się jednorzędowy. Występuje on głównie w~kuchniach długich i wąskich. Mając do dyspozycji dwie ściany naprzeciw siebie, można uzyskać układ dwurzędowy, a gdy są to dwie ściany obok siebie — otrzymuje się układ w kształcie litery L. W niektórych dużych kuchniach ośrodek ten dzieli się na dwa: mycia produktów i zmywania naczyń. Pierwszy z nich, wyposażony w zlew jest zlokalizowany w tym właśnie miejscu, a drugi z dwukomorowym zlewozmywakiem na końcu — za płytą kuchenną. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne i higieniczne, ale rzadko możliwe do osiągnięcia, w związku z czym w naszych kuchniach jako typowy występuje jeden ośrodek przeznaczony do wykonywania obu tych czynności. Po umyciu produktów przygotowuje się je do obróbki termicznej lub do bezpośredniego spożycia, stąd jako następny powinien być zlokalizowany ośrodek przygotowywania, a za nim ośrodki gotowania i spożywania posiłków, po czym następuje powrót do ośrodka mycia w celu pozmywania naczyń i garnków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>