Rodzina

Rodzina jest komórką dynamiczną, przeobrażającą się zarówno ilościowo, jak i jakościowo i każdemu etapowi jej rozwoju powinny towarzyszyć zmiany w zagospodarowaniu mieszkania. Pewne funkcje, pewne czynności występują w mieszkaniu każdej rodziny, inne natomiast mają miejsce tylko w niektórych domach. Każde mieszkanie powinno przede wszystkim zapewnić dobre warunki do snu i wypoczynku. Ciężka, trwająca nieraz przez wiele godzin dziennie, praca w rolnictwie wymaga, aby ta funkcja w wiejskim mieszkaniu była traktowana szczególnie troskliwie. Dobry sen w higienicznych warunkach, to podstawowy warunek kondycji fizycznej i psychicznej każdego człowieka, to najlepszy sposób regeneracji sił do pracy i nauki. A jakże często nie przywiązuje się do niego należytej wagi. Spotyka się domy, w których nie każdy członek rodziny ma swoje oddzielne posłanie, nie używa się bielizny nocnej, a i pościel pozostawia wiele do życzenia z punktu widzenia wygody i higieny. Często kilkuosobowa rodzina śpi w jednej izbie, podczas gdy inne stoją puste. Nie wietrzy się pomieszczeń przed snem i śpi w zaduchu, bez dopływu niezbędnego tlenu. Często też na wsi przeznacza się na sen zbyt mało godzin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>