Rola mieszkania w życiu współczesnej rodziny

Mieszkanie odgrywa doniosłą rolę w życiu każdej rodziny. Stanowi ono bazę jej gospodarstwa domowego, stwarza warunki do pielęgnowania i wychowywania dzieci oraz do opieki nad osobami chorymi, starymi. Wspominając dom rodzinny, panujące w nim zwyczaje, tradycje, widzimy w wyobraźni nasze mieszkanie, przedmioty, które nas otaczały. Pamiętamy wyraźnie serwetę na stole, obraz na ścianie, ulubiony kubek w kwiaty, ciepło bijące od kuchennej płyty. Mieszkanie, jego urządzenie i wyposażenie, stanowi bardzo istotny element w życiu każdego człowieka, współdecydując o pomyślności rodziny jako całości. Odgrywa ono ważną rolę w przygotowaniu dzieci do dorosłego, samodzielnego życia. W mieszkaniu przeżywa się chwile radosne i smutne, czasem tragiczne. Jego klimat emocjonalny, wygląd pomagają przeżywać je wspólnie, cementując rodzinę i uodporniając jej członków na nieuniknione przeciwności losu. Żadna rodzina nie może funkcjonować, prawidłowo bez mieszkania zagospodarowanego funkcjonalnie i estetycznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>