Rzeźba ludowa

Rzeźba ludowa, zwłaszcza świątkarstwo, przezywa obecnie swój duży rozkwit dzięki wielkiemu popytowi na nią. Tworzą więc świątkarze w centralnej Polsce — w Łowickiem i Opoczyńskiem, jak również w Siedleckiem i Łomżyńskiem, a także w Rzeszowskiem, Krakowskiem i innych regionach Polski. Bogatą dziedzinę sztuki stanowi również ludowe malarstwo. Wywodzi się ono z malarstwa sprzedawanego pielgrzymom w miejscach odpustowych, jak Częstochowa czy Kalwaria Zebrzydowska. Oprócz malarzy odpustowych działali również malarze wędrowni handlujący obrazami po całej Polsce. Były one malowane na papierze, płótnie lub na szkle, a także wykonywane techniką drzeworytniczą. Najbardziej charakterystyczną cechą powstawania ludowych obrazów było ich powielanie metodą przepróchów z kartonów o podziurkowanych konturach. Dopiero w obrębie tak zakonturowanej kompozycji artysta rozwijał własną inwencję twórczą i kolorystyczną. Oryginalnym jego wkładem był także ornament kwiatowy w tle, najbardziej bogaty i różnorodny w obrazach na szkle. Obrazy na szkle są z reguły bardziej intensywne w kolorze dzięki jego świetlistości. W niektórych regionach Polski, szczególnie w Krakowskiem, występuje jeszcze jedna odmiana ludowego malarstwa, a mianowicie malarstwo ścienne. Z bajecznie kolorowych bukietów na ścianach budynków, malowanych do dzisiaj, słynie np. wieś Zalipie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>