sw Agnieszki

O wsi Maślice słyszymy po raz pierwszy w 1193 r. Sporządzony wówczas dokument poświadcza, iż papież Celestyn III zatwierdził opatowi klasztoru Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu szereg posiadłości, wśród których wymienione są Maślice: jest to nazwa patronimiczna, pochodząca od przezwiska Masło. Z czasem, w miarę jak miejscowość powiększała się, nastąpił podział na Maślice Wielkie i Maślice Małe: te drugie wzmiankowane są po raz pierwszy w r. 1630. Zarówno Maślice Wielkie, jak i Małe należały pierwotnie do parafii Św. Mikołaja, mającej kościół w odległym o 9 km podwrocławskim Szczepi-nie. W 1830 r. obie osady liczyły ledwie 78 katolików. W 15 lat później Knie odnotował, że Maślice Małe miały 244 mieszkańców, a Maślice Wielkie 247. Gdy w r. 1905 w odległych o 4 km Popowicach powstała kaplica Św. Jerzego, Maślice Wielkie i Małe przyłączono do tamtejszej kuracji. W obu miejscowościach maślickich nadal przeważała ludność ewangelicka. W 1912 r. liczba katolików w Maślicach wynosiła 156. W r. 1926 obydwie wsie ostatecznie odpadły od parafii Św. Mikołaja, przechodząc do parafii Św. Jadwigi, której kościół przy ul. Kłodnickiej został zniszczony w 1945 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>