sw Jerzego

Dawna wieś Brochów, wzmiankowana po raz pierwszy w r. 1193, należała wtedy do opactwa Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu, co potwierdza dokument wystawiony ówcześnie przez papieża Celestyna III. Osada wchodziła w skład parafii Św. Maurycego, a jeszcze w XVIII stuleciu wśród miejscowej ludności przeważali Polacy. Szybki naw kościoła. Obiekt powstał z cegły, z dodatkami piaskowca. Pokryty jest chropawym tynkiem o odcieniu brunatnym. Architektura elewacji wykazuje bogate zdobienia detalem architektonicznym i rzeźbiarskim w piaskowcu, z którego wykonano cokół, gzymsy, obramienia okien i naroża budowli. Wspomniany westwerk elewacji zachodniej, obniżony po bokach, zwieńczono dachem czterospadowym i rzędem dwudzielnych okien romańskich. Bogato zdobiony dwudzielny zachodni portal wykonano z piaskowca. Między obu wejściami, ozdobionymi rzeźbionymi tympanonami z motywem krzyża i Ducha Św., znajduje się figura św. Jerzego. Nad portalem zainstalowano żelazną kutą latarnię o ciekawych formach, współczesną budowie kościoła. Korpus kościoła kryty jest dachówką, wieża zaś blachą. Pięknie położona w parku świątynia łączy się od strony północnej trójprzęsłowym podcieniem ze skromnym budynkiem plebanii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>