sw Jozefa rzemieslnika

Rejon ul. Krakowskiej, podobnie jak dawne okoliczne wsie podmiejskie Świątniki, Brochów, Bieńkowice i in., od wieków należał do parafii Św. Maurycego mającej kościół przy ul. R. Traugutta. W miarę jednak jak liczba ludności na tych terenach powiększała się, zaczęły też przybywać nowe kościoły. O planach budowy świątyni przy ul. Krakowskiej słyszymy po raz pierwszy w r. 1916, a w rok później kupiono na ten cel parcelę pod numerem 44, położoną 1,6 km od kościoła parafialnego. Wszelako wojna i powojenne trudności sprawiły, iż budowę kościoła trzeba było odłożyć na dalsze lata. Dopiero w r. 1931 zlecenie wykonania projektu otrzymał architekt baron von Ohlen, który stanął przed dość skomplikowanym zadaniem. Chodziło o to, że obiekt miał być wzniesiony na niewielkiej działce, cofniętej od strony ulicy, między magazynem straży pożarnej i terenem fabryki. Taka lokalizacja z góry narzucała ośmiokątny kształt kościoła, którego każdy bok miał 8 m. Budowa ruszyła w 1932 r. i już w czasie trwania robót prowadzenie jej przejął ks. Paul Peikert, od dnia 28 IX 1932 proboszcz parafii Św. Maurycego. Konsekracja nowej świątyni pod wezwaniem Św. Józefa Rzemieślnika odbyła się 25IX 1933-Po jednej jej stronie, bliżej ulicy, powstała plebania, a po drugiej ochronka i dom dziecka. Koszty budowy wyniosły 155 tyś. marek. Nowy kościół był początkowo świątynią filialną parafii Św. Maurycego, która w r. 1938 liczyła 15,5 tyś. Dusz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>