sw Trojcy

Wieś Krzyki z dawien dawna należała do parafii ołtaszyńskiej, na której terenie długo utrzymywała się ludność polska. Wynika to z dokumentu z drugiej połowy XVI w. podającego, iż parafianie oltaszyńscy mówią po niemiecku i po polsku. O budowie kościoła we wsi zamyślano przed I wojną światową i w tym celu w 1910 r. zakupiono działkę koło mostu nad Ślęzą. Położenie kamienia węgielnego pod nową świątynię nastąpiło jednak dopiero 7 XI1937 r. — w dziewięć lat po przyłączeniu Krzyków do Wrocławia, gdy były one już przeważnie osiedlem o charakterze miejskim, willowym. Nowy kościół czynny był pod koniec wojny. W 1945 r. został poważnie uszkodzony, a w 1955 r. ruiny rozebrano. Do parafii ołtaszyńskiej Krzyki należały do 1945 r., ale tamtejsi księża obsługiwali osiedle jeszcze po wojnie, do 1947 r. Wtedy włączono je do parafii klecińskiej i stan taki utrzymał się do 1960 r. W latach 1947-1948 nabożeństwa odbywały się w kaplicy urządzonej w domu mieszkalnym przy ul. Wiosennej 16, a następnie w kaplicy czynnej na parterze domu mieszkalnego przy ul. Krzyckiej 42. Parafia krzycka została erygowana l III 1960 r. W tych czasach o uzyskanie zezwolenia na budowę kościoła było niezmiernie trudno. Dopiero po długich staraniach udało się wyjednać zgodę jedynie na rozbudowę kaplicy przy ul. Krzyckiej. Roboty podjęto w 1979 r., po uprzednim zapewnieniu mieszkań dwom rodzinom zajmującym część domu przy Krzyckiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>