Szescioprzeslowa budowla

Bazylikowa, sześcioprzęsłowa budowla, z łękami odporowymi nad nawami bocznymi i pseudotranseptem, otoczona jest przyporami: trzy-przęsłowe prezbiterium otrzymało zakończenie trójboczne. Zachodnią elewację, przypominającą swym charakterem architekturę pomorską, flankują dwie koliste wieżyczki z przedsionkiem wejściowym z trzema portalami. Kościół ma stromy dwuspadowy dach kryty dachówką, nad którym wznoszą się ostrosłupowe hełmy obu wieżyczek i sygnaturki umieszczonej nad skrzyżowaniem nawy głównej i pseudotranseptu. Sygnaturka o formie smukłego ośmiobocznego stożka powtarza kształty konstrukcji poprzedniej, zniszczonej w r. 1945. Detal architektoniczny wykonany jest z profilowanej cegły glazurowanej. Ceglane są również ościeża i przeźrocza wszystkich okien włącznie z wielkim oknem–rozetą elewacji wschodniej. W tym samym materiale wykonano także przedsionek z płaskimi wimpergami nad trzema portalami, zwieńczony attyką, z kamiennymi figurami świętych. Przed kościołem zwraca uwagę duża rzeźba z brązu, przedstawiająca Chrystusa Ukrzyżowanego ze św. Franciszkiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>