Sztuka ludowa na wsi

Mieszkania wiejskie pełne są kiczowatych oleodruków, gipsowych figurek, plastykowych kwiatów itp. przedmiotów nie mających nic wspólnego z pięknem, naturalnością i autentyzmem dzieł sztuki ludowej. Należy więc zabiegać o przełamanie tych niedobrych tendencji i starać się dzieła sztuki ludowej wprowadzić z powrotem do wiejskich domów, wzbogacając w ten sposób ich indywidualny i estetyczny wygląd. Sztuka ludowa nie stanowi jednolitej całości. W poszczególnych regionach charakteryzuje się zupełnie odmiennymi formami, kompozycją barwną i techniką wykonania. Dlatego też warto prześledzić tradycje własnego regionu i zbierać przede wszystkim przedmioty z niego pochodzące, jako świadectwo swego rodowodu. Bardzo interesującą i bogatą grupę dzieł ludowej sztuki stanowią użytkowe wyroby z drewna. Są to przede wszystkim meble oraz różnego rodzaju inne przedmioty kultury materialnej. Najbardziej powszechne w użyciu były zdobione: stoły, zydle, łóżka, kołyski, ławy, szafy, kredensy, komody oraz skrzynie i kufry. Mają one dekorację snycerską lub są pokryte barwnymi malowidłami. Oparcia zydli i ław, przystosowanych także do spania, były często bogato ryzowane w piękne ornamenty charakterystyczne dla danego regionu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>