Sztuka ludowa we współczesnym domu

W mieszkaniu wiejskim ważne miejsce powinna zajmować sztuka ludowa, obejmująca przedmioty użytkowe i dekoracyjne wykonywane rękodzielniczo przez twórców żyjących dawniej i współcześnie. Mogą to być np. sprzęty, różnego rodzaju zdobione przedmioty użytkowe z drewna i metalu, wyroby tkackie, plecionkarskie, ceramiczne, a także wyroby czysto dekoracyjne, jak wycinanki, rzeźby, obrazy, sztuczne kwiaty, pająki oraz inne kompozycje służące do dekoracji mieszkania. Wszystkie te oryginalne dzieła ludowych artystów stanowią część składową naszej kultury narodowej. Bogactwo ich form i treści zaspokaja potrzeby estetyczne i emocjonalne kolejnych pokoleń. Sztuka ludowa stanowi bowiem odbicie życia środowiska, z którego wywodzą się i w którym tworzą ludowi artyści, wyraża ich tęsknoty, marzenia, niepokoje, zachwyty, świadczy o ich umiłowaniu piękna. Zrodziła się ona z potrzeb materialnych i duchowych człowieka wiejskiego. I to źródło jej powstania nadal jest żywe i inspirujące do nowych dokonań, do wiązania tradycji z dniem dzisiejszym. Dlatego też sztuka ludowa przeobraża się i zmienia tak, jak zmienia się współczesna wieś, niosąc stale ludziom radość i prowadząc do refleks.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>