Wlaczenie Maslic

Włączenie Maślic Wielkich i Małych do Wrocławia nastąpiło w r. 1928, a w latach 1933-1935 powstał w tym drugim osiedlu murowany kościół o wymiarach 17×9 m, który otrzymał wezwanie Św. Agnieszki. Zaprojektował go Alfred Trumpke. W r. 1945 na terenie tym toczyły się niezwykle zacięte walki, ale kościół ocalał. Spłonął dopiero w lipcu 1945 r. podobno na skutek podpalenia. Niemniej zewnętrzne mury zachowały się w dość dobrym stanie. Po wojnie na terenie tym zamieszkali przeważnie przesiedleńcy ze Wschodu. O odbudowie kościoła początkowo nie myśleli, wierząc, że rychło wrócą na swoje. Niemniej gdy ks. Władysław Nachtman z pobliskich Pilczyc doprowadził w jesieni 1946 r. do postawienia więźby dachowej na dźwiganym z ruin kościele, mieszkańcy ochoczo włączyli się do prac. W r. 1947 świątynia w zasadzie była odbudowana i 9 listopada ks. infułat Karol Milik dokonał jej poświęcenia. W r. 1965 wnętrze budowli zostało pomalowane, założono też instalację głośnikową. W pięć lat później, gdy proboszczem był już ks. Kazimierz Roga, obok kościoła wzniesiono obszerną plebanię.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>