Wnetrze kosciola Augustyna

Wnętrze kościoła, jednoprzestrzenne, na planie krzyża równoramiennego, nakryte jest płaska kopułą nad częścią środkową i kolebkowymi sklepieniami w trzech ramionach, wspartymi na bogatych gzymsach konsolowych oraz półkopułą w apsydzie. Oparte na betonowych kolumnach (obrobionych po kamieniarsku) empory w ramionach transeptu dzielą je na dwie kondygnacje. W zachodniej części nawy zlokalizowany jest podobny do empor chór muzyczny z organami z lat sześćdziesiątych. Witraże o tematyce franciszkańskiej w dużych trójdzielnych oknach wypełniających ścianę pochodzą z lat siedemdziesiątych. Witraże w ośmiu oknach prezbiterium posiadają kompozycje bardziej abstrakcyjne niż witraże boczne. Cztery gurty i żagle podkopułowe oraz balustrady empor i ściany apsydy prezbiterium ozdobiono w r. 1977 płaskorzeźbami i kasetonami wykonanymi w stiuku i złocie dukatowym. Ozdobiona płaskorzeźbami marmurowa ambona, dzieło cenionego artysty Teodora v. Gosena, pochodzi z wyposażenia kościoła sprzed 1945 r. Z marmuru wykonana jest również chrzcielnica ze wznoszącą się nad nią figurą św. Augustyna, a także posadzka. W wyposażeniu zwraca uwagę ponadto wielki świecznik z brązu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>