Wnetrze kosciola pilczyckiego

Wnętrze kościoła — obecnej kaplicy — otynkowane, z nawą podzieloną lizenami, ma trzy przęsła i jest otoczone kala pod płaskim stropem. Okna nawy, o konstrukcji żelaznej, oszklono dwubarwnym szkłem fakturowym, a okna prezbiterium wypełniono witrażami. Między prezbiterium a transeptem, z prawej strony ołtarza, znajduje się zakrystia, z lewej zaś dobudówka będąca podręcznym schowkiem. Schody z przedsionka prowadzą na murowany chór muzyczny, na którym znajdują się małe organ}7. Posadzkę wyłożono marmurem. Wyposażenie świątyni jest skromne. Ołtarz główny, sprawiony w 1956 r., kosztował 55 tyś. zł. Kamienna chrzcielnica jest prosta, skromna. Nowy, zaprojektowany przez arch. A. Chachaja obiekt tworzy wraz ze starym kościołem oraz znajdującą się za nim plebanią i połączonymi z nią dawnymi salkami katechetycznymi dość duży zespół. Sam nowy kościół, pięciokrotnie większy od poprzedniego, powstał na planie kwadratu. Prezbiterium zlokalizowano w narożniku wschodnim, po przekątnej kościoła, główne wejście zaś znajduje się po przeciwległej, zachodniej stronie świątyni. Po obu stronach od tego wejścia do ołtarza ustawiono dwa rzędy słupów, które niejako organizują wnętrze kościoła, kierując uwagę wiernych ku ołtarzowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>