Wnetrze kosciola

Wnętrze kościoła, o architekturze pseudogotyckiej, podzielone jest smukłymi filarami międzynawowymi i pękami służek międzyprzęsłowych. Nawy zostały nakryte sklepieniami krzyżowymi, żebrowymi, ozdobionymi metalowymi, złoconymi gwiazdami. Żebra sklepień, ościeża okien, gzymsy i fryzy wykonane są z czerwonej cegły licowej na tle tynkowanych ścian i powierzchni sklepień. Przesklepiony jest także murowany, trójprzęsłowy chór organowy z dużymi organami z pseudo-gotyckim prospektem. Okna naw ozdobiono witrażami o motywach geometrycznych, a rozetę i okna prezbiterium — figuralnymi. Wyposażenie kościoła, ołtarze główny i boczne, stalle w prezbiterium, stacje Drogi Krzyżowej utrzymane są głównie w stylu pseudoklasycznym. Z ostatnich prac przeprowadzonych w kościele wymienić należy założenie nowej instalacji elektrycznej i ogrzewczej. Z r. 1982 pochodzą rzeźby patronek śląskiej prowincji franciszkanów — św. Jadwigi 1 św. Anny Samotrzeciej, zaprojektowane przez Mirosława Przyłęckiego, a wykonane w piaskowcu przez Mirosława Kopera. Przyłęcki jest również autorem kolorystyki wnętrza. Klasztor z czerwonej cegły przylegający do kościoła od strony południowej nadal spełnia częściowo swą pierwotną rolę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>