Zagospodarowanie dużych kuchni

Podstawową zasadą zagospodarowywania dużych wielofunkcyjnych kuchni jest wydzielanie mikro-wnętrz służących do różnych czynności i takie ich urządzenie, aby domownicy wykonujący jednocześnie różne zajęcia nie przeszkadzali sobie wzajemnie. W kuchni, której zagospodarowanie omawialiśmy, może jednocześnie: jedna osoba myć się lub prać, druga przygotowywać posiłek, trzecia prasować, a czwarta odrabiać lekcje czy odpoczywać w kąciku za meblościanką. Przy modernizacji kuchni zawsze należy zastanowić się, czy którejś czynności nie można przenieść do sieni zagospodarowanej zgodnie z sugestiami. Jeśliby np. można było przenieść do niej mycie się czy pranie, wówczas więcej miejsca zostałoby na wydzielenie kącika dla osoby czy osób na stałe zamieszkujących w kuchni. Ta sama zasada grupowania funkcji obowiązuje również przy modernizacji pokoju zamieszkiwanego przez kilka osób. Jeśli będzie to np. pomieszczenie o powierzchni ok. 20—25 m2, w którym mieszka małżeństwo z dwojgiem dzieci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>